You are here

INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati temeljne pojmove u industrijskoj ekologiji.
  • Interpretirati bilancu tvari i energije u ekosustavima i industrijskim procesima.
  • Kritički prosuditi utjecaj industrijskih postrojenja na okoliš.
  • Ocijeniti ekološku učinkovitost proizvoda i usluga.
  • Analizirati utjecaj proizvoda i radnog procesa na okoliš.