You are here

Računalne mreže

Studiji

Ishodi učenja: 
  • uspostaviti žičanu i bežičnu lokalnu računalnu mrežu sa statičkim i dinamičkim IP adresama koja je povezana s internetom.
  • uspostaviti mrežne usluge DHCP i DNS poslužitelja.
  • uspostaviti mrežne usluge WEB, FTP i E-mail poslužitelja.
  • uspostaviti sustav za rad na daljinu.