You are here

PREVENTIVA POŽARA U INDUSTRIJI

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovne značajke  preventivnih mjera zaštite od požara u industriji.
  • Opisati zakonodavnu regulativu koja se odnosi na skladištenje zapaljivih tekućina i plinova.
  • Utvrditi opasnosti koje se javljaju u tehnološkim procesima s obzirom na granu industrije.
  • Definirati plan preventivnih mjere zaštite od požara po granama industrije.
  • Analizirati mogućnosti primjene informacijskih sustava u području preventivnih mjera zaštite od požara  u industriji.