You are here

PROCJENA UGROŽENOSTI I ORGANIZACIJA SIGURNOSTI U TURIZMU

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati područje turizma i podijeliti djelatnost u srodne skupine.
  • Odrediti moguće rizike za pojedine srodne djelatnosti u turizmu.
  • Procijeniti rizike.
  • Odrediti mjeru smanjivanja svakog rizika do prihvatljive mjere.
  • Definirati organizaciju sigurnosti.