You are here

EKOLOGIJA MORA I PRIOBALJA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati temeljne pojmove u ekologiji i zaštiti okoliša.
  • Interpretirati strukturu i funkciju ekoloških sustava.
  • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i način njihovog kruženja u okolišu.
  • Predvidjeti utjecaj antropogenih aktivnosti na ekosustave.
  • Preporučiti mjere zaštite ekoloških sustava i zdravlja ljudi od antropogenog utjecaja.