You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Upravni postupak 2 2 - - 6 1
2 Alarmni sustavi u funkciji sigurnosti 2 1 1 - 6 1
3 Marketing u sigurnosti 2 2 - - 6 1
4 Tehnologija zaštite osoba i imovine 2 - 2 - 6 1
5 Ispitivanje radnog okoliša 2 - 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 10 5 5 - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
6 Procjena rizika i planiranje zaštite 2 - 2 - 6 1
7 Gospodarenje otpadom 2 1 1 - 6 1
8 Upravljanje sigurnošću 2 1 1 - 6 1
9 Medunarodno pravo, sigurnost i zaštita zdravlja 2 2 - - 6 1
10 Integralni sustav upravljanja kvalitetom 2 2 - - 6 1
  Ukupno u semestru 10 6 4 - 30 5