You are here

Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Fiziologija i ekologija vinove loze 2 - 2 1 7 1
  Kemija mošta i vina 2 - 1 - 5 1
  Mikrobiologija vina 2 - 2 1 7 1
  Arome mošta i vina 2 - 2 - 6 1
  Biometrika u vinogradarstvu i vinarstvu 2 - 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 10 - 8 2 30 5

P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

 

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Senzorika vina II 2 - 1 - 6 1
  Specifične tehnologije u vinarstvu 2 - 2 1 7 1
  Instrumentne metode analize 2 - 1 - 5 1
  Sustavi osiguranja sigurnosti i kvalitete 2 - 1 - 5 1
  Upravljanje kvalitetom grožđa 2 - 2 1 7 1
  Ukupno u semestru 10 - 7 2 30 5

 

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Polifenoli grožđa i vina 2 - 1 - 5 1
  Senzorika vina II 2 - 1 - 5 1
  Ekološko vinogradarstvo 2 - 1 - 5 1
  Autohtone sorte grožđa i vina Hrvatske 2 - 1 1 6 1
  Tehnologija proizvodnje komovice i ostalih tradicijskih proizvoda 2 - 1 1 6 1
  Specijalistička praksa I - - - 2 3  
  Ukupno u semestru 10 - 5 4 30 5

 

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Specijalistička praksa II - - - 2 3  
  Specijalistički završni rad - - - - 12 1
  Strategija planiranja gospodarstva* 2 - 1 - 5 1
  Projektiranje podruma* 2 - 1 - 5 1
  Marketing vina* 2 - 1 - 5 1
  Europsko vinarstvo i vina* 2 - 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 6 - 3 2 30 4

* Izborni kolegiji

Student upisuje 3 izborna kolegija.
Tijekom studija student upisuje ukupno 1035 sati nastave, a ispunjavanjem svih studijskih obveza stječe ukupno 120 ECTS bodova.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo studenti stječu naziv:

Stručni specijalist inženjer vinarstva

odnosno

Stručna specijalistica inženjerka vinarstva

Kratica:        struč. spec. ing. agr.