You are here

Mikrobiologija vina

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati ulogu mikroorganizama u proizvodnji vina.
  • Opisati mikroorganizme uzročnike kvarenja vina s posebnim naglaskom na Brettanomyces.
  • Definirati nove smjerove u selekciji kvasaca i bakterija.
  • Predložiti selekcionirane kvasce za pojedinu sortu i tip vina.
  • Izabrati bakterije i kvasce za biološko odkiseljavanje i refermentaciju vina.