You are here

Arome mošta i vina

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati spojeve primarne (sortne), sekundarne (fermentacijske) i tercijarne arome mošta i vina.
  • Objasniti podrijetlo, prekursore i biosintezu kemijskih spojeva sastavnih dijelova arome mošta i vina.
  • Interpretirati olfaktorna svojstva i olfaktivne pragove za različiti aromatski profil vina.
  • Povezati utjecaj različitih čimbenika na koncentraciju komponenti arome vina.
  • Samostalno primijeniti različite tehnološke postupke u različitim fazama vinifikacije.