You are here

Specifične tehnologije u vinarstvu

Ishodi učenja: 
  • Vrednovati i interpretirati procese tijekom proizvodnje vina.
  • Preporučiti i koristiti specifične tehnologije u proizvodnji vina.
  • Objasniti i interpretirati različite tehnološke postupke tijekom dozrijevanja vina.
  • Odabrati i preporučiti različite tehnološke postupke tijekom dozrijevanja vina.
  • Vrednovati karakteristike i kvalitetu vina dobivenih različitim tehnološkim postupcima.