You are here

Instrumentne metode analize

Ishodi učenja: 
  • Opisati i definirati zajedničke osnovne principe analitičke kemije i instrumentne analize.
  • Opisati i razlikovati teorijska i praktična načela pojedinih tehnika i metoda instrumentne analize u analizi mošta i vina.
  • Definirati specifičnu primjenjivost pojedinih tehnika i metoda instrumentne analize u moštu i vinu.
  • Interpretirati princip rada osnovnih konfiguracija instrumenata koji se koriste za instrumentnu analizu.
  • Razlikovati različite tehnike priprave uzoraka za instrumentnu analizu s naglaskom na pripravu uzoraka mošta i vina.