You are here

Specijalistički završni rad

Ishodi učenja: 
  • Definirati i samostalno riješiti stručni/znanstveni problem
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog i/ili znanstvenog rada
  • Primijeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz specijalistički studij
  • Primijeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature
  • Prikazati i interpretirati rezultate istraživanja