You are here

Ekonomika informacijskih sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti temeljne mikro i makro koncepte informatizacije poduzeća.
  • Obrazložiti važnost uloge strateškog planiranja informatike i IT menadžera u informatizaciji poslovanja.
  • Procijeniti ekonomičnost poslovnih informacijskih sustava pri strateškom planiranju razvoja informacijskog sustava.
  • Definirati pokazatelje praćenja i vrednovanja učinkovitosti informacijskih sustava.
  • Interpretirati suvremene tehnologije s ekonomskog aspekta mogućnosti njihove primjene u poslovanju.