You are here

Elektroničko poslovanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razvoj dizajna ePoslovanja i formulacija strategije.
  • Implementacija digitalnog potpisa i digitalnih certifikata u ePoslovanju.
  • Kreirati jednostavan poslovni proces koji opisuje segment poslovanja organizacije.
  • Vrednovati karakteristike različitih poslovnih modela.
  • Upravljati odnosima s klijentima korištenjem eMarketinga.
  • Objasniti načine utjecanja i korištenja eOkruženja na konkretnom primjeru elektroničkog poslovanja. Pojasniti prednosti korištenja prikladnog modela elektroničkog poslovanja i utvrditi osnovne čimbenike njegove uspješnosti i konkurentnosti. Pojasniti utjecaj države i elektroničke uprave na razvoj elektroničkog poslovanja.
  • Odabrati najuspješniju praksu uvođenja, upravljanja i primjene informatičkih tehnologija i sustava u korporativnim sustavima elektroničkog poslovanja na javno raspoloživim primjerima i Hrvatske i međunarodne prakse.