You are here

Računovodstveni informacijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti osnove teorije računovodstvenih informacijskih sustava i organizacije poslovnih funkcija u poduzeću.
  • Prepoznati faze računovodstvenog procesa i podsustave računovodstvenog informacijskog sustava.
  • Interpretirati računovodstvene informacijske podsustave nabave I proizvodnje.
  • Objasniti i razlikovati informacijski podsustav prodaje i nagrađivanja ljudskih resursa. 
  • Objasniti račiunovodstveni informacijski podsustav izvještavanja te kontrolu iI reviziju računovodstvenih informacijskih sustava.