You are here

Informacijski sustav proizvodnje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati tipove proizvodnje, tlocrte proizvodnih sustava i njihovo balansiranje.
  • Analizirati propusnost proizvodnog sustava te upravljanje proizvodnjom i kvalitetom proizvoda u poduzeću s informacijskim sustavom.
  • Objasniti tehničke aspekte informacijskog sustava proizvodnje i sustava za potporu odlučivanju.
  • Opisati razvoj, karakteristike i strukturu integralnog informacijskog sustava poduzeća, osnovne sustave za automatizaciju u proizvodnji i postupak implementacije informacijskog sustava proizvodnje.