You are here

2. godina

III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
14 Programiranje II 2 - 3 - 6 1
15 Baze podataka 3 - 3 - 6 1
16 Mobilna komunikacija 2 - 1 - 4 1
17 Upravljanje projektima 2 2 - - 5 1
18 Logistika u prometu 2 1 - - 5 1
19 Engleski jezik I 2 - 1 - 4 1
  Ukupno u semestru 13 3 8 - 30 6

 

IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
20 Programsko inženjerstvo 3 - 3 - 6 1
39 Koncepti operacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
22 TK mreže i službe 2 - 2 - 5 1
23 Projektiranje sustava i telematičkih postrojenja  2 - 2 - 5 1
24 Engleski jezik II 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
  Ukupno u semestru 13 - 12 - 30 6

Izborni predmet A: