You are here

3. godina

V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Programiranje za internet 2 - 2 - 5 1
26 Upravljanje sustavima i procesima 2 - 2 - 5 1
27 Geografski informacijski sustavi 2 - 2 - 5 1
28 Telematika u prometu 2 2 - - 6 1
40 Projekt u telematici 1 - 3 - 4 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
  Ukupno u semestru 11 2 11 - 30 6

Izborni predmeti B:

VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
31 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

Završetkom stručnog studija informatike studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike