You are here

Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Kategorizirati probleme odlučivanja te ih povezati sa razinom i vrstom odlučivanja.
  • Analizirati funkcije informacijskog sustava koje utječu na odlučivanje i upravljanje.
  • Objasniti dijelove sustava za potporu odlučivanju.
  • Primjenjivati statističke metode.
  • Izraditi izvješća metodom višedimenzijske analize.
  • Kreirati anketni upitnik te interpretirati dobivene rezultate.
  • Izgraditi interaktivni višekriterijski model odlučivanja.