You are here

Elementi telematike I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati fizikalne osnove elektrotehnike i električne izvore.
  • Primijeniti pravila za rješavanje istosmjernih strujnih krugova te spojeva otpornika i kondenzatora.
  • Objasniti karakteristike izmjenične električne struje, prijelaznih pojava u električnim mrežama, serijske i naponske rezonancije te različitih otpora u izmjeničnom strujnom krugu.
  • Opisati trofazni sustav sa spojevima u zvijezdu i u trokut te izračun snage trofaznog sustava.
  • Objasniti magnetsko polje električne struje, elektromagnetsku indukciju, način rada transformatora te sile i energiju magnetskog polja.