You are here

Poslovna organizacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati karakteristike i dimenzije organizacije. 
  • Analizirati ključne unutarnje i vanjske čimbenike.
  • Nacrtati i opisati pojedine vrste organizacijskih struktura s identificiranjem centara odgovornosti.
  • Opisati elemente oblikovanja organizacijske strukture.
  • Opisati jednostavan poduzetnički model.
  • Istražiti i prezentirati specifične teme iz područja poslovne organizacije.