You are here

Internet komunikacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Uspostaviti žičanu i bežičnu lokalnu računalnu mrežu sa statičkim i dinamičkim IP adresama koja je povezana s internetom.
  • Uspostaviti mrežne usluge DHCP i DNS poslužitelja.
  • Uspostaviti mrežne usluge WEB, FTP i E-mail poslužitelja.
  • Uspostaviti sustav za rad na daljinu.