You are here

Osnove marketinga

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti osnovne pojmove u marketingu, te opisati proces nastanka i razvoja marketinga i njegovu ulogu u suvremenom poslovanju.
  • Analizirati glavne čimbenike mikro i makro okruženja marketinga i njihov utjecaj na tržišno poslovanje, odnosno marketinški koncept poslovnog subjekta.
  • Opisati proces istraživanja tržišta, te nabrojiti i obrazložiti metode i tehnike istraživanja.
  • Analizirati koncepte i spoznaje o ponašanju potrošača s ciljem implementacije u marketing strategiju poslovnog subjekta.
  • Na temelju ponuđenog primjera iz prakse analizirati problem, predložiti i argumentirati moguća rješenja problema.
  • Analizirati i uspoređivati tržišna svojstva proizvoda/usluge, distribucije, cijene i promocije.