You are here

Algoritmi i strukture podataka

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti strukture podataka: lista, red, stog, stablo, rječnik, skup.
  • Opisati algoritme sortiranja: Bubble sort, sortiranje biranjem, sortiranje umetanjem, Shellov sort, Merge sort i Quick sort.
  • Opisati algoritme pretraživanja: slijedno pretraživanje, blokovsko čitanje, binarno pretraživanje, tablice za pretraživanje.
  • Opisati algoritme primjenom pseudokoda i dijagrama toka programa.
  • Koristiti alat za pronalaženje i ispravljanje grešaka u računalnom programu (engl. debugger)