You are here

Teorija signala

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovne signale, njihova svojstva, transformacije i uzorkovanje.
  • Analizirati sustave u vremenskom i frekvencijskom području, uz linearizaciju i blokovski prikaz.
  • Usporediti različite načine filtriranja, otipkavanja, modulacije i multipleksiranja signala.
  • Objasniti osnove mjernih pretvornika električnih i neelektričnih veličina.
  • Razlikovati razne tipove realnih signala.