You are here

Osnove poslovne komunikacije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Povezati temeljne pojmove vezane uz interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju.
  • Identificirati činitelje koji utječu na izbor pojedinih medija multimedijske prezentacije.
  • Oblikovati multimedijsku prezentaciju u skladu sa smjernicama za izbor medija, navigacije, percepcije i prijenosa podataka.
  • Samostalno prezentirati odabrani sadržaj pomoću multimedijske prezentacije.
  • Pripremiti poslovno pismo, razgovor, sastanak uz odabir prikladne tehnologije.