You are here

Tehnika komunikacije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti funkcije mreže i mrežnog hardvera unutar OSI i TCP/IP modela.
  • Objasniti i primijeniti standarde modernih komunikacijskih mreža.
  • Objasniti tehnologiju i tehnike usmjeravanja u IP mrežama.
  • Objasniti i primijeniti uobičajene protokole transportnog, mrežnog i aplikacijskog sloja.
  • Opisati i konfigurirati napredne mrežne uređaje, servise i usluge te objasniti tehnologije pristupne mreže.