You are here

Završni rad

Ishodi učenja: 
  • Definirati i riješiti stručni problem.
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog rada.
  • Primijeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz stručni studij.
  • Primijeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija.
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature.
  • Prikazati rezultate istraživanja.