You are here

Upravljanje sustavima i procesima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti temeljna načela odabira elemenata automatike i razrade programske logike
  • Izraditi parcijalne elemente dokumentacije automatizacijskog sustava – P&ID, tehničke listove, prikaz programa
  • Samostalno izraditi jednostavan LADDER PLC program prema funkcijskoj specifikaciji
  • U timu ožičiti i spojiti hardverske elemente praktične problemske vježbe.
  • U timu izraditi zadani program praktične problemske vježbe za konkretne razvojne platforme.