You are here

Geografski informacijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti i primijeniti tipove i modele podataka koji se koriste za opisivanje realnih geoprostornih entiteta.
  • Objasniti i primijeniti osnovne principe kartografije za stvaranje mapa u GISu.
  • Definirati i primijeniti osnovne koncepte i tehnike prostorne analize.
  • Objasniti načine i provesti prikupljanje i pripremu geoprostornih i ostalih podataka za obradu GIS alatom.
  • Izraditi dokumentaciju i prezentirati rezultate prostorne analize.