You are here

Telematika u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati inteligentne transportne sustave i njihovo područje kojim se bavi telematika u prometu.
  • Pravilno opisati taksonomija i normizacija ITS usluga, kao i ITS usluge unutar pojedinih područja.
  • Definirati ITS sustave koji se koriste u upravljanju I nadzoru prometa.
  • Opisati ITS sustave koji su u funciji sigurnosti, informiranju putnika i vozača, lokacijskim uslugama i na prometno-transportnim terminalima.
  • Istražiti i prezentirati stručne teme iz područja kolegija.