You are here

Informacijski sustav poduzeća

Studiji

Ishodi učenja: 

1. Razlikovati tipove poduzeća, proizvodnje, tlocrte proizvodnih
sustava i njihovo balansiranje.
2. Analizirati propusnost proizvodnog sustava te upravljanje
proizvodnjom i kvalitetom proizvoda u poduzeću s informacijskim
sustavom.
3. Planirati proizvodnju na različitim razinama u poduzeću s
informacijskim sustavom.
4. Objasniti tehničke aspekte informacijskog sustava poduzeća i
sustava za potporu odlučivanju.
5. Opisati razvoj, karakteristike i strukturu integralnog
informacijskog sustava poduzeća, osnovne sustave za automatizaciju u
proizvodnji i postupak implementacije informacijskog sustava poduzeća.