You are here

Stručni studij Poduzetništvo

 

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Osnove poduzetničke ekonomije 2 2 - - 6 1
2 Gospodarska matematika 3 - 2 - 6 1
3 Statistika za poduzetnike 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 6 1
5 Trgovačko i radno pravo 2 1 - - 4 1
6 Poslovni strani jezik I/1 (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 -
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 13 3 8 - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student bira poslovni strani jezik između Engleskog i Njemačkog jezika.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
8 Ekonomika poduzetništva 3 2 - - 6 1
9 Logistika u poduzetništvu 2 2 - - 5 1
10 Poduzetništvo 2 - 2 - 6 1
11 Poslovno komuniciranje 2 - 2 - 5 1
12 Poslovna etika 2 - 2 - 5 1
6 Poslovni strani jezik I/2 (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 4 7 - 30 7

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
13 Računovodstvo za poduzetnike 3 - 2 - 6 1
14 Marketing 2 - 2 - 6 1
15 Upravljanje ljudskim potencijalima 2 - 2 - 6 1
16 Poslovni strani jezik II (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
17 Gospodarstvo Hrvatske            
18 Ekologija            
19 Upravljanje kvalitetom            
  Ukupno u semestru 13 2 9 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 17, 18 i 19.

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
20 Poslovna organizacija 2 2 - - 5 1
21 Osnove menedžmenta 2 2 - - 5 1
22 Poslovni plan i analiza 2 - 3 - 6 1
23 Poslovni strani jezik III (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet C 2 - 2   5 1
  Izborni predmet D 2 - 2   5 1
24 Psihologija poduzetnika            
25 Elektroničko poslovanje            
26 Porezni sustav            
27 Informacijski sustavi *            
38 Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske **            
  Ukupno u semestru 12 2 10 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 24, 25, 26, 27 i 38.

* Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.

** Izborni kolegij Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske izvodi se na engleskom jeziku u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.

 3. godina studija - V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
28 Nabavno i prodajno poslovanje 2 - 2 - 5 1
29 Proizvodni i operativni menadžment 2 - 2 - 5 1
30 Financiranje poduzeća 2 - 2 - 5 1
31 Upravljanje malim i srednjim poduzećima 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet E 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet F 2 - 2 - 5 1
32 Poslovno odlučivanje            
33 Računovodstveni informacijski sustavi            
34 Informacijski sustavi **            
35 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 12 - 12 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.

** Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u V. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu.

 3. godina studija - VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
36 Semestralna stručna praksa - - - (x) 15 -
37 Završni rad - - (x) - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije

Kratica:        bacc. oec.