You are here

Završni rad

Ishodi učenja: 
  • Definirati i riješiti stručni problem
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog rada
  • Primjeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz stručni studij
  • Primjeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature
  • ​Prikazati rezultate istraživanja