You are here

Automatizacija u zgradarstvu

Studiji

Ishodi učenja: 

Uvod u Facility Management: strukture, definicije, funkcije; osnove automatizacije zgrade; zahtjevi u stambenoj i namjenskoj izgradnji; primjene; izgradnja i infrastruktura rješenja automatizacije zgrade; radne grupe i upravljačke grupe.
Komponente tehnike automatizacije zgrade: strojni cluster; upravljanje aparatima; umrežavanje aparat; žično i bežično umrežavanje; Homebus- sistemi i standardi ( EIB, Lon, EHS, Konnex); tehnike remote pristupa; Gateway tehnike; Open System Gateway Architecture (OSGi)