You are here

2. godina

 III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
13 Računovodstvo za poduzetnike 3 - 2 - 6 1
14 Marketing 2 - 2 - 6 1
15 Upravljanje ljudskim potencijalima 2 - 2 - 6 1
16 Poslovni strani jezik II (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
17 Gospodarstvo Hrvatske            
18 Ekologija            
19 Upravljanje kvalitetom            
  Ukupno u semestru 13 2 9 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 17, 18 i 19.

 IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
20 Poslovna organizacija 2 2 - - 5 1
21 Osnove menedžmenta 2 2 - - 5 1
22 Poslovni plan i analiza 2 - 3 - 6 1
23 Poslovni strani jezik III (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet C 2 - 2   5 1
  Izborni predmet D 2 - 2   5 1
24 Psihologija poduzetnika            
25 Elektroničko poslovanje            
26 Porezni sustav            
27 Informacijski sustavi *            
38 Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske **            
  Ukupno u semestru 12 2 10 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 24, 25, 26, 27 i 38.

* Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.

** Izborni kolegij Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske izvodi se na engleskom jeziku u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.