You are here

3. godina

 V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
28 Nabavno i prodajno poslovanje 2 - 2 - 5 1
29 Proizvodni i operativni menadžment 2 - 2 - 5 1
30 Financiranje poduzeća 2 - 2 - 5 1
31 Upravljanje malim i srednjim poduzećima 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet E 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet F 2 - 2 - 5 1
32 Poslovno odlučivanje            
33 Računovodstveni informacijski sustavi            
34 Informacijski sustavi **            
35 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 12 - 12 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.

** Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u V. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu.

 VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
36 Semestralna stručna praksa - - - (x) 15 -
37 Završni rad - - (x) - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom stručnog studija poduzetništva studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije

Kratica:        bacc. oec.