You are here

Gospodarska matematika

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti osnove matematičke analize na funkciju jedne varijable.
  • Riješiti zadatke iz osnova financijske matematike.
  • Riješiti zadatke iz osnova linearne algebre.
  • Objasniti pojmove iz osnova matematičke analize, osnova financijske matematike i osnova linearne algebre.