You are here

Statistika za poduzetnike

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi karakteristike promatranih pojava primjenom metoda deskriptivne statistike.
  • Utvrditi karakteristike promatranih pojava na temelju izračunatih pokazatelja inferencijalne statistike.
  • Utvrditi korelaciju i regresiju između promatranih varijabli.
  • Analizirati kretanje promatrane pojave u vremenskom razdoblju.
  • Provesti statističku analizu prikupljenih podataka i interpretirati dobivene rezultate.