You are here

Osnove informatike

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovne pojmove u informatici.
  • Razlikovati hardverske i softverske komponente računalnog sustava i njihovu funkciju.
  • Koristiti računalne mreže i internet servise za pretraživanje informacija, komunikaciju i dijeljenje sadržaja.
  • Primijeniti program za obradu teksta na uređivanje tekstualnog sadržaja kombiniranog s tablicama i slikama.
  • Primijeniti digitalne proračunske tablice za obradu numeričkih podataka i grafički prikaz.