You are here

Trgovačko i radno pravo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove).
  • Definirati pojam, izvore i subjekte trgovačkog prava te opće pojmove statusnog trgovačkog prava.
  • Opisati društva osoba i društva kapitala, njihova obilježja, osnivanje, ustroj i prestanak.
  • Definirati trgovačko ugovorno pravo i razlikovati vrste trgovačkih ugovora.
  • Definirati pojmove i institute radnoga prava.