You are here

Poslovni strani jezik I/1 - (Engleski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razumjeti i koristiti pojmove, ključni vokabular, kolokacije i sintagme poslovnog engleskog jezika.
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje.
  • Izražavati brojeve na razini primanja i proizvodnje.
  • Napisati svoj životopis (CV) na engleskom jeziku prema EU predlošku.
  • Razlikovati opći engleski jezik od engleskog jezika struke.
  • Usvojiti i samostalno primjenjivati različite strategije učenja (poslovnog) engleskog jezika.