You are here

Obrazovanje odraslih

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati i interpretirati metode i načela andragoškog rada.
  • Pravilno programirati sadržaje obrazovanja odraslih.
  • Definirati, objasniti i analizirati ciljeve obrazovanja odraslih.
  • Objasniti i analizirati karakteristike učenja i poučavanja kod obrazovanja odraslih.
  • Objasniti i analizirati procese za osposobljavanje odraslih za samoobrazovanje.