You are here

Ekonomika poduzetništva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati preduvjete i ciljeve poslovanja poduzeća.
  • Kombinirati različite izvore financiranja i upravljanja kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom.
  • Analizirati ekonomiku resursa i funkcija.
  • Klasificirati troškove i izvore prihoda.
  • Analizirati glavne financijske izvještaje i pokazatelje uspješnosti poslovanja.