You are here

Radionice i edukacije

Centar karijera Veleučilišta u Rijeci koordinira organizaciju radionica, edukacija i stručnih predavanja kojima se nastoji unaprijediti stručne kompetencije naših korisnika.

Ukoliko želite organizirati neki oblik stručne edukacije i predavanja koje bismo mogli ponuditi našim studentima i korisnicima slobodno se obratite našem savjetodavnom centru (centar-karijera@veleri.hr , Prijava stručnog predavanja, radionice i izleta).

Popis edukacija i stručnih predavanja: